VI UDDANNER BRANCHENS DYGTIGSTE MEDARBEJDERE

GRADUATE PROGRAM I K.W. BRUUN IMPORT A/S

Vil du kickstarte din karriere ved at blive optaget på et 2-årigt graduate program for ny- eller nyligt uddannede akademikere på bachelor- eller kandidatniveau?

Hvis du er i gang med at færdiggøre din uddannelse, eller det er maks. 2 år siden, du blev færdig med uddannelsen, så har du muligheden for at blive en del af vores 2-årige graduate program.

OM PROGRAMMET
Graduate programmet er modulopdelt i et turnusforløb, så du i løbet af de to år kommer rundt i forskellige afdelinger. Du kommer desuden til at deltage i en række både interne og eksterne kurser. Under hele forløbet vil du have en fast mentor tilknyttet, som støtter dig hele vejen i din udvikling og har fokus på hele tiden at bidrage til, at dine kompetencer udvikles, så du kan påtage dig større og større ansvar.

Graduate programmet har høj prioritet hos vores ledelse, og vores graduates fra de forgangne år har skabt flotte resultater og bidraget stærkt til koncernens succes. Der vil løbende være strukturerede statusmøder med vores CEO og HR direktør, og vi er meget optagede af at skabe de bedst mulige rammer for at udvikle talenter og kommende ledere. Det er vores mål med graduate programmet, at du på sigt vil kunne udfylde en rolle som leder eller specialist, enten i koncernen eller i en anden virksomhed.

PROGRAMMETS INDHOLD
Du vil få en grundig indsigt og træning i, hvordan vi udvælger og udvikler vores forhandlernet og derigennem driver salget videre til slutkunderne. Du vil lære at forstå og kortlægge omverdenen, så du bliver i stand til at navigere i værdikæden ud mod vores forhandlere samt til at sammensætte succesfulde produkter og kampagner. Du vil også få grundig indsigt i og forståelse for salgstragten og vores operating model. 

Efter endt ophold vil du desuden være blevet trænet i vores performancekultur, og hvordan vi målstyrer, udvikler og supporterer forhandlernettet for at sikre vækst og øgede markedsandele. Alt sammen med henblik på at skabe gode økonomiske resultater. Yderligere, vil du gennem forløbet få indblik i handel og interessehåndtering på tværs af landegrænser gennem vores samarbejde med fabrikker og interessenter i Europa. Dette vil optimere dine interkulturelle og kommunikative evner, så du kender lidt til de udfordringer og muligheder, internationale samarbejder kan skabe.

VI TILBYDER
Vi tilbyder en 2-årig fuldtidsansættelse i et ambitiøst og dynamisk miljø, hvor du fra første dag får mange spændende og udviklende arbejdsopgaver. Du får hurtigt stort selvstændigt ansvar, og din læringskurve bliver stejl, fordi vi tror på, at du lærer bedst ved at blive kastet ud i tingene, hvorved du udvikler dig både fagligt og personligt.

Hos os kommer du til at arbejde i et moderne åbent kontorlandskab med dygtige og engagerede kolleger, der spænder bredt både mht. alder, uddannelse og erfaring. Der er et godt socialt sammenhold og mange muligheder for at mødes med kolleger på tværs af afdelinger, både arbejdsrelateret og til sociale arrangementer. Flere af vores tidligere graduates arbejder fortsat i koncernen, og du vil derfor også kunne søge sparring og vejledning hos dem.

Vi tilbyder en samlet lønpakke med bl.a. betalt mobiltelefon, pensionsordning, gruppelivsforsikring, dækning ved kritisk sygdom, heltidsulykkesforsikring, helbredssikring, feriefridage, populær kantineordning fra Meyers, attraktive købs- og lånevilkår for køb af bil og andre attraktive medarbejdergoder.

YOUNG PROFESSIONALS COMMUNITY
Som graduate hos os, får du mulighed for at deltage i vores Young Professionals Community, som er et netværkstilbud til vores unge talenter.

Young Professionals Community

Lyst til at vide mere?

Hør Jonas fortælle om hvordan det har været at være Graduate hos os

4 GRADUATE SPOR

Retail Operations
NxT - Digital Innovation

BLIV GRADUATE HOS OS

Ansøgningsprocessen er lukket