LEDIGA TJÄNSTER

Sverige

JOIN US

Bli en del av oss och skapa karriärmöjligheter

K.W. Bruun & Co är en dynamisk, framåtblickande och effektiv koncern som erbjuder massor av möjligheter och utmaningar. Det är samtidigt en koncern som prioriterar den enskilde medarbetarens trivsel, trygghet och den goda arbetsmiljön.

Vi erbjuder dig innehållsrika arbetsdagar på en arbetsplats som ständigt är i förändring och där nya möjligheter öppnar sig varje dag. Vi har en god gemenskap och en kultur som präglas av ett professionellt och socialt klimat där alla uppmanas att dela med sig av nya idéer.

VI har fokus på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en verksamhetskultur som välkomnar förändring. Hos oss är det alltid kort väg från tanke till handling och från analys till verkställande. Det finns dessutom goda möjligheter att du – i takt med att du utvecklar dina personliga och yrkesmässiga kompetenser – får ta mer ansvar och hantera större uppgifter. På detta vis står du samtidigt för värdefulla insatser som bidrar till K.W. Bruuns framgångar nu och i framtiden.

FANN DU INTE DET DU SÖKTE?

Upprätta ditt cv i vår platsbank och/eller en job agent